Curațenia din biroul sau sediul firmei reflectă imaginea companiei și întelegem cât de important este un mediu curat și plăcut atât pentru clienții firmei, cât și pentru angajați

Echipa noastră de profesioniști vor lucra cu grijă, utilizând soluții și utilaj performant, care permite obținerea rezultatului dorit într-un termen optimal

Vă propunem servicii cleaning nu doar pentru spațiile interioare, dar și spălarea fasadelor, curățarea și menținerea teritoriilor adiacente

Indiferent de calitatea mobilierului, timpul își lasa amprenta și apare necesitatea efectuării periodice a unei curățări chimice

În cadrul companiei serviciul spălării fațadei se prestează operativ și calitativ, cu folosirea unui utilaj specializat care permite înlăturarea oricărui tip de murdărie, indiferent de suprafața și particularitățile obiectului.

Curățenia centrelor comerciale a devenit un factor esențial în eficacitatea și profitabilitea acestei afaceri

Căutarea unui partener sigur în deservirea imobilelor și spațiilor comerciale în cele mai dese cazuri este anevoioasă și chiar dezămăgitoare. Noi sâtem cei care vă ajutăm să evitați problemele apărute în căutarea unor servicii calitative. Noi vă oferim sevicii cleaning de toate tipurile, începînd de la oficii, spații comerciale și terminînd cu întreprinderi de producere. Sântem gata să ne asumăm grija și răspunderea  referitoare la deservirea și întreținerea imobilelor, găsind soluții optimale.

Oportunități

Vă propunem să lăsați asupra noastră grija pentru curățenia încăperilor D-ră, deoarece curățenia ne este doar garanția sănătății D-ră, a angajaților și a clienților D-ră, dar și un element constitutiv al reputației Companiei, cartea ei de vizită.

Onestitatea- deschidere și transparență; siguranță și parteneriat

Calitate- O sistemă de control a calității la fiecare obiect; dări de seamă ce permit evidența serviciului prestat; siguranță și ecologie; folosirea unui utilaj nou și competent; personal sigur și calificat.

Experiență- folosirea celor mai bune soluții în curățarea suprafețelor și întreținerea lor în stare ideală pentru a le asigura un termen de folosință cît mai îndelungat și a îndepărta necesitatea unei eventuale reparații; sistematizarea activității de selectare a personalului, analiza compatibilității, instruirea, recalificarea și în final calitatea înaltă a serviciului prestat.

Inovație- lărgirea permanentă a sferei de servicii prestate; dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor noi în deservirea profesională.

Profesionalism- Metode noi de selectare și management cu personalul; instruire specială a personalului din conducere; traininguri; sisteme de recompensă și motivare;